Revista QUADERNS DE L'EXILI

01.04.1946

L'art i els bells oficis. Manolo Hugué.
Enric Fernández Gual