Revista  PRESÈNCIA

03.07.2009

Manolo Hugué en el record.
Entrevista a l'escultor i pintor Sebastià Badia i Cerdà, deixeble i company de Manolo Hugué.
Xavier Cortadellas