Revista  PRESÈNCIA

03.07.2009

Entrevista a l'escultor i pintor Sebastià Badia i Cerdà, deixeble i company de Manolo Hugué.