Diario La Razón

09.01.2019

Vidas de Manolo
Exposició d'obres de l'artista a la sala Artur Ramon Art.