LA VANGUARDIA

17.08.2014

Joies dels museus catalans: Totote.
(Oli sobre tela, 1933)